Лісовський Сергій Антонович

Наукові інтереси

Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин в контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України; розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України; наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку.

Науковий ступінь
доктор географічних наук
Вчене звання
професор, член-кореспондент НАН України
Посади
заступник директора з наукових питань
завідувач відділу
головний науковий співробітник