Маруняк Євгенія Олександрівна

Наукові інтереси

просторове (територіальне) та стратегічне планування, екологічно орієнтоване (ландшафтне) планування, збалансований (сталий) розвиток регіонів, оцінка впливів на довкілля, процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, географічні основи управління тощо

Науковий ступінь
доктор географічних наук
Вчене звання
член-кореспондент НАН України
Посади
директор Інституту
завідувач сектору
Телефон
+380442346193
E-mail
emgeooffice@gmail.com

Автор і співавтор понад 150 наукових праць, у т.ч. 2х одноосібних та 9 колективних монографій, протягом останніх 15 років керівник і виконавець 16 тем НДР.

Основні наукові праці:

  • «Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів» (2018);
  • «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України» (2007);
  • «Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація» (2012);
  • «Изменения городского пространства в Украине» (2013, співавтор);
  • «Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2014, співавтор)»;
  • Ландшафтне планування в Україні (2014, співавтор);
  • «The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine» (2015, співавтор);
  • «Challenges and treats of Ukrainian spatial development on the way to European integration» (2016, співавтор).

Наукові інтереси: просторове (територіальне) та стратегічне планування, екологічно орієнтоване (ландшафтне) планування, збалансований (сталий) розвиток регіонів, оцінка впливів на довкілля, процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, географічні основи управління тощо.

Учасник низки міжнародних проектів, зокрема: керівник словацько-українського дослідницького проекту, «Просторові відмінності в сільських і міських регіонах України та Словаччини: оцінка збалансованості розвитку та якості життя» (2014-2016), координатор українсько-німецьких проектів «Ландшафтне планування в Україні», «Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування України», що виконувались спільно з Берлінським технічним університетом (2011-2016), «Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування України на рівні об’єднаних територіальних громад» (2018-2020), експерт у проектах ПРООН в Україні та ФАО (2017-2018 рр.).

Член та почесний професор Міжнародної Асоціації Сталого Розвитку  учений секретар Національного комітету географів України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України та спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича, член редколегії «Українського географічного журналу», «Екологічного вісника», «Міжнародного журналу зі сталого розвитку», член міжнародної дослідницької мережі з ландшафтного планування «Landscape planning network».