Гукалова Ірина Володимирівна

Наукові інтереси

географічні дослідження якості життя населення на різних територіальних рівнях, соціальна географія і геоурбаністика, розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України, аналіз еколого-соціальних проблем розвитку регіонів України

Науковий ступінь
доктор географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
провідний науковий співробітник