Шабашова Людмила Юріївна

Наукові інтереси

географія населення, геодемографічні проблеми, територіальна організація життєдіяльності населення, соціальний розвиток регіонів, великі міста як полюси соціально-економічного зростання

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Посади
старший науковий співробітник
Телефон
(044) 486-46-19