Середа Наталія Ігорівна

Наукові інтереси

територіальна організація ринку праці, трудова міграція, трудовий потенціал території, рекреаційна географія, географія туризму, розвиток рекреаційно-туристичних центрів

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Посади
старший науковий співробітник
Телефон
(044) 486-46-19
E-mail
zapuhlyak_n@ukr.net