Передерій Валентина Іванівна

Наукові інтереси

палеогеографія, мінералогія, палеокліматологія, палеоландшафти пліоцену, плейстоцену, голоцену, палеоекологія

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
старший науковий співробітник