Івченко Андрій Сергійович

Наукові інтереси

палеогеографія, палеогідрологія, малакологія, геологічна спадщина України, популяризація географічної інформації

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
старший науковий співробітник
E-mail
ivchenko@photoukraine.com