Жилкін Сергій Володимирович

Наукові інтереси

структурна геоморфологія, неотектоніка, морфоструктурний аналіз та картографування; геоморфологічні дослідження в районах розташування АЕС; пошуково-геоморфологічні дослідження

Посади
науковий співробітник