Матошко Андрій Васильович

Наукові інтереси

флювіальний та льодовиковий геоморфогенез, геологія четвертинних відкладів, новітня геодинаміка та морфолітоседиментогенез; сучасні геоморфологічні процеси, інженерна геологія та геоморфологія

Науковий ступінь
доктор геолого-мінералогічних наук
Посади
старший науковий співробітник