Багмет Олег Борисович

Наукові інтереси

комплексне вивчення особливостей сучасного геоморфогенезу, оцінка стійкості рельєфу урбанізованих територій в умовах диференційованих за активністю тектонічних процесів та техногенного навантаження; небезпечні екзогенні рельєфоутворювальні процеси; інженерно-геоморфологічні дослідження

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Посади
старший науковий співробітник