Рога Ірина Володимирівна

Наукові інтереси

Ландшафтознавчі та ландшафтознавчо-геохімічні дослідження антропогенізованих територій.

Посади
молодший науковий співробітник