Петренко Олег Миколайович

Наукові інтереси

Ландшафтне картографування території України, басейнів малих річок, ландшафтних елементів екомережі. Фізико-географічне районування України

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
старший науковий співробітник