Документи

Назва
31Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
32Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"
33Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафтне планування"
34Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Методичні основи організації наукових досліджень за спеціальністю «Науки про Землю»"
35Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"
36Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Структурна геоморфологія і неотектоніка"
37Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Теоретичні основи просторової організації суспільства"
38Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Геоінформаційне картографування"
39Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Еволюція ландшафтів"
40Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Основи збалансованого розвитку регіонів"
41Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Політика просторового розвитку і практика планування в країнах Європейського Союзу"
42Розпорядження №310
43Силабус вибіркового ОК "Геоконфліктологія"
44Силабус вибіркового ОК "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
45Силабус вибіркового ОК "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"