Документи

Назва
31Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
32Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
33Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2022 році
34Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2023 році
35Проєкт "Положення про про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті в Інституті географії НАН України"
36Проєкт освітньо-наукової програми на 2023-2024 н.р.
37Програма (ОНП) "Науки про Землю" (2016 р.)
38Програма асистентської практики
39Програма нормативної навчальної дисципліни "Регіональний вимір сталого розвитку в науках про Землю"
40Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
41РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2020‒2021 Н.Р.
42РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2021‒2022 н.р.
43Рецензія №1 на ОНП-2021
44Рецензія №1 на ОНП-2022
45Рецензія №2 на ОНП-2021