Документи

Назва
16Положення про приймальну комісію Інституту географії НАН України у 2022 році
17Положення про Раду молодих вчених Інституту географії НАН України
18Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Інституті географії НАН України
19Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в Інституті географії НАН України
20Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
21Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
22Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2022 році
23Проєкт освітньо-наукової програми на 2022-2023 н.р.
24Програма (ОНП) "Науки про Землю" (2016 р.)
25Програма асистентської практики
26Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
27РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2020‒2021 Н.Р.
28Рецензія №1 на ОНП-2021
29Рецензія №2 на ОНП-2021
30Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геоконфліктологія"