Документи

Назва
16Положення про Раду молодих вчених Інституту географії НАН України
17Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Інституті географії НАН України
18Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в Інституті географії НАН України
19Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
20Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
21Проєкт освітньо-наукової програми на 2022-2023 н.р.
22Програма (ОНП) "Науки про Землю" (2016 р.)
23Програма асистентської практики
24Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
25РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2020‒2021 Н.Р.
26Рецензія №1 на ОНП-2021
27Рецензія №2 на ОНП-2021
28Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геоконфліктологія"
29Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
30Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"