Документи

Назва
1Statement of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning PAS and the Institute of Geography National Academy of Sciences of Ukraine
2UKRAINIAN AND POLISH SPATIAL DEVELOPMENT EXPERTS PLATFORM
3Антикорупційна програма Інституту географії НАН України
4Етичний кодекс ученого України
5Навчальний план (2021-2022 н.р.)
6Наказ МОН України від 09 грудня 2016 р. №1508
7Наказ МОН України від 30 липня 2021 р. №112
8НП (2018/2019 н.р.)
9Освітньо-наукова програма "Науки про Землю" (2021 р.)
10Положення про Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) Інституту географії НАН України
11Положення про академічну доброчесність в Інституті географії НАН України
12Положення про гаранта освітньої програми, групу забезпечення спеціальності та проєктну групу Інституту географії НАН України
13Положення про дистанційне навчання в Інституті географії НАН України
14Положення про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні в Інституті географії НАН України
15Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Інституті географії НАН України