Документи

Назва
1Наказ МОН України від 09 грудня 2016 р. №1508
2Наказ МОН України від 30 липня 2021 р. №112
3Положення про гаранта освітньої програми, групу забезпечення спеціальності та проєктну групу Інституту географії НАН України
4Положення про дистанційне навчання в Інституті географії НАН України
5Положення про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні в Інституті географії НАН України
6Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів Інституту географії НАН України
7Положення про приймальну комісію Інституту географії НАН України
8Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в Інституті географії НАН України
9Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
10Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
11Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
12Стратегія розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки