Монографії

31Ландшафтне планування в Україні2014
32Максим Федорович Веклич2014
33Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження2014
34Изменения городского пространства в Украине2013
35Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів2013
36Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження2012
37Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України2012
38Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку2011
39Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України2010
40Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії2010
41Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований2010
42Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України2010
43Якість життя населення України: cуспільно-географічна концептуалізація2009