Монографії

16Археология и геология Украины в региональном контексте2015
17Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку2015
18Функции городов и их влияние на пространство2015
19Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти)2014
20Геоурбаністика2014
21Ландшафтне планування в Україні2014
22Максим Федорович Веклич2014
23Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження2014
24Изменения городского пространства в Украине2013
25Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів2013
26Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження2012
27Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України2012
28Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку2011
29Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України2010
30Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії2010