Монографії

16Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму (збірник наукових праць)2018
17Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів2018
18Жанна Миколаївна Матвіїшина (до 80-річчя від дня народження)2018
19Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України2018
20Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів.2018
21Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів2018
22Реляційна картографія: Теорія та практика2018
23Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст2018
24Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України2016
25Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження2016
26Археология и геология Украины в региональном контексте2015
27Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку2015
28Функции городов и их влияние на пространство2015
29Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти)2014
30Геоурбаністика2014