Монографії

16Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України2016
17Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження2016
18Археология и геология Украины в региональном контексте2015
19Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку2015
20Функции городов и их влияние на пространство2015
21Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти)2014
22Геоурбаністика2014
23Ландшафтне планування в Україні2014
24Максим Федорович Веклич2014
25Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження2014
26Изменения городского пространства в Украине2013
27Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів2013
28Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження2012
29Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України2012
30Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку2011