Монографії

16Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів2018
17Реляційна картографія: Теорія та практика2018
18Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст2018
19Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України2016
20Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження2016
21Археология и геология Украины в региональном контексте2015
22Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку2015
23Функции городов и их влияние на пространство2015
24Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти)2014
25Геоурбаністика2014
26Ландшафтне планування в Україні2014
27Максим Федорович Веклич2014
28Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження2014
29Изменения городского пространства в Украине2013
30Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів2013