Монографії

1Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України2021
2Інтеграція екологічної складової в просторові плани громад2020
3Методологія і практика оцінювання території України для заповідання2020
4Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів2019
5Актуальні напрямки розвитку картографії в Україні2019
6Володимир Трифонович Гриневецький2019
7Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму (збірник наукових праць)2018
8Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів2018
9Жанна Миколаївна Матвіїшина (до 80-річчя від дня народження)2018
10Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України2018
11Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів2018
12Реляційна картографія: Теорія та практика2018
13Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст2018
14Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України2016
15Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження2016