Монографії

1Geography for Society: wartime and beyond [Географія для суспільства: воєнний час і далі]2023
2Гриневецький Володимир Трифонович. Біобібліографія.2022
3Стратегічна екологічна оцінка комплексного плану2022
4Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України2021
5Інтеграція екологічної складової в просторові плани громад2020
6Методологія і практика оцінювання території України для заповідання2020
7Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів2019
8Актуальні напрямки розвитку картографії в Україні2019
9Володимир Трифонович Гриневецький2019
10Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму (збірник наукових праць)2018
11Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів2018
12Жанна Миколаївна Матвіїшина (до 80-річчя від дня народження)2018
13Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України2018
14Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів.2018
15Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів2018