Монографії

1Гриневецький Володимир Трифонович. Біобібліографія.2022
2Стратегічна екологічна оцінка комплексного плану2022
3Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України2021
4Інтеграція екологічної складової в просторові плани громад2020
5Методологія і практика оцінювання території України для заповідання2020
6Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів2019
7Актуальні напрямки розвитку картографії в Україні2019
8Володимир Трифонович Гриневецький2019
9Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму (збірник наукових праць)2018
10Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів2018
11Жанна Миколаївна Матвіїшина (до 80-річчя від дня народження)2018
12Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України2018
13Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів2018
14Реляційна картографія: Теорія та практика2018
15Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст2018