Монографії

1Geography for Society: wartime and beyond [Географія для суспільства: воєнний час і далі]2023
2UKRAINIAN CITIES: THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EVE OF FULL-SCALE RUSSIAN AGGRESSION2023
3Географічна наука та освіта: перспективи й інновації2023
4Давидчук В. С. Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія. 2023
5Формування і розвиток мережі поселень України (картографічний аналіз) 2023
6Формування метрополісних регіонів України: досвід Києва : Монографія. За ред. Г. Підгрушного та Н. Провотар2023
7Гриневецький Володимир Трифонович. Біобібліографія.2022
8Стратегічна екологічна оцінка комплексного плану2022
9Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України2021
10Інтеграція екологічної складової в просторові плани громад2020
11Методологія і практика оцінювання території України для заповідання2020
12Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів2019
13А. А. Мозговий. Конфлікти в містах України2019
14Актуальні напрямки розвитку картографії в Україні2019
15Володимир Трифонович Гриневецький2019