На засіданні Ученої ради Інституту географії Л.Г. Руденком презентована «Стратегія сталого розвитку України 2030»

10 січня 2017 року на Ученій раді Інституту географії Л.Г. Руденком була презентована «Стратегія сталого розвитку України 2030».

Стратегія підготовлена за підтримки ПРООН в Україні групою експертів:

  • Тимочко Т.В. – координатор консультативного процесу розробки Стратегії
  • Руденко Л.Г. – Лідер групи експертів з розробки Стратегії
  • Марущевський Г.Б. – експерт інституалізації положень Стратегії
  • Карамушка В.І. – експерт зі сталого розвитку (екологічна політика)
  • Катерина Корвін-Піотровська – керівник проекту Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України
  • Власенко Н.С. – експерт зі статистики та аналізу
  • Макарова О.В. – експерт зі сталого розвитку (соціальна політика)
  • Жаліло Я.А. – експерт з питань публічного управління та демократичного врядування
  • Максюта А.А. – експерт зі сталого розвитку (екологічна політика)

Повний текст «Стратегії сталого розвитку України 2030»: