Доктор географічних наук

Руденко Леонід Григорович

Руденко Л.Г. – доктор географічних наук (1984), академік НАН України (2009), професор (2001), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993) і премії ім. В.І.Вернадського НАН України (2003), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008).

Маруняк Євгенія Олександрівна

Автор і співавтор понад 50 наукових публікацій. Серед них – 1 монографія, 1 брошура.

Напрями наукових досліджень: процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, природокористування та збалансований (сталий) розвиток, регіональний розвиток та регіональна політика.

Лісовський Сергій Антонович

Лісовський Сергій Антонович

д. геогр. н., ст. н. с., завідувач відділу природокористування та збалансованого розвитку з 1996 до 2000 р. та від 2004 р.

Підгрушний Григорій Петрович

Основні напрями наукових досліджень: географія промисловості, трансформація структури господарства в сучасних умовах, інформаційно-картографічне забезпечення програм регіонального та галузевого розвитку господарства України, проблеми розвитку Столичного регіону, стадійно-еволюційний розвиток міст та регіонів, інтегральний потенціал центрів соціально-економічної активності, полюси соціально-економічного розвитку території.

Палієнко Валентина Петрівна

Палієнко Валентина Петрівна – географ-геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1971), доктор географічних наук (1991), професор (2003). Заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат премії ім. В.І. Вернадського НАНУ (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), голова Асоціації геоморфологів України.  Завідувач відділу з 1992 р.

Нагірна Валентина Петрівна

Основні напрями наукових досліджень: територіальна організація АПК України і сільськогосподарське природокористування, історія та теорія соціально-економічної географії, регіональний розвиток України, суспільно-географічні засади євроінтеграції України, структура господарства і проблеми розвитку Подільського економічного району.

Контактний зв’язок:
тел: (044) 486-46-19, (044) 486-90-85

Матвіїшина Жанна Миколаївна

Напрями наукових досліджень: палеогеографія, палеопедологія, мікроморфологія, палеоландшафти, історія розвитку давньої природи, палеоекологія, палеокліматологія, стратиграфія пізнього кайнозою, розвиток ґрунтів фанерозою.
 

Гукалова Ірина Володимирівна

Напрями наукових досліджень: географічні дослідження якості життя населення на різних територіальних рівнях, соціальна географія і геоурбаністика, розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України, аналіз еколого-соціальних проблем розвитку регіонів України.

e-mail: [email protected]